Qingdao (Atlantic Forwarding (China) Co., Ltd.)

Room 2802, CoscoPlaza B, No. 61 Hongkong Middle Road
Qingdao-266071 Shandong Province, P. R. China
Tel: +86 532 8309 3590 to 91
E-mail:customerservice@tao.atlanticforwarding.com
Main ports/locations: Qingdao, Weihai, Yantai, Lianyungang, Rizhao, Shidao