Ningbo (Atlantic Forwarding (China) Co., Ltd.)

Rm 605, No. 225 Liu Ting Street, Yue Hu Jin Hui Building
Ningbo HaiShu District 315012 Zhejiang Province, P. R. China
Tel: +86 574 87318710
E-mail: customerservice@ngb.atlanticforwarding.com
Main ports/locations: Ningbo, Zhapu, Wenzhou